Vision

Алсын хараа

Бид Монгол улсын Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг хөгжлийн шинэ түвшинд гаргаж, иргэд болон жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжсэн хариуцлагатай санхүүг бий болгоно.

Mission

Эрхэм зорилго

Бид харилцагчиддаа санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг шуурхай, мэргэжлийн өндөр түвшинд нэвтрүүлж, Хариуцлагатай санхүүгийн дэмжигч байх болно.

Why choose Us?

Биднийг сонгох шалтгаан


  • Шуурхай: Бид таны зээлийн хүсэлтийг хамгийн богинодоо 1 цагийн дотор шийдвэрлэнэ.
  • Хариуцлага: Бид санхүүгийн мэргэжлийн байгууллагын хувьд бүхий л үйл ажиллагаандаа Хариуцлагатай үйлчилгээг нэвтрүүлж ажилладаг.
  • Уян хатан: Бид хэрэглэгчийнхээ санхүүгийн байдалд тохируулан, төлбөрийн нөхцөл, зээлийн хүүн дээр уян хатан бодлого барьдаг.

Санхүүгийн үйл ажиллагаа

Инвескор ББСБ нь Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (СЗХ)-ны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр санхүүгийн үйл ажиллагааг амжилттайгаар явуулж байна

Зээлийн үйл ажиллагаа

Хөрөнгө оруулалт болон санхүүгийн зөвлөгөө өгөх

Факторингийн үйлчилгээ

Манай ажиллагсад нь Бизнес менежментийн чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн ба Олон улсын консальтинг фирм, Монгол улсын тэргүүлэх банкууд, Сангийн яам, Үндэстэн дамнасан корпораци болон Жижиг дунд бизнесийн салбаруудад ажилласан арвин туршлагатай.


Бид үйл ажиллагаандаа дэвшилтэт технологи, шинэлэг шуурхай үйлчилгээг нэвтрүүлж, хэрэглэгчдийнхээ санхүүгийн Хариуцлагатай дэмжигч байх зорилготой ажиллаж байна.

Бүтэц зохион байгуулалт

Зээл хүсэх маягт бөглөх үү? Энд дарна уу