Автомашин барьцаалсан зээл

Иргэд болон ААН-үүдэд автомашин худалдан авахад нь зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.  ШИНЭ АВТОМАШИН ХУУЧИН АВТОМАШИН
Зээлийн бүтээгдэхүүн Автомашин худалдан авах зээл
Зээлийн хэмжээ 150 сая төгрөг хүртэл 70 сая төгрөг хүртэл
Сарын хүү 3.3% - 3.9% 3.3% - 3.9%
Oрлогын баталгаа
шаардана

шаардахгүй
Барьцаа Худалдан авч буй автомашин
(Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт барьцаа)
Зээлийн хугацаа 18 сар хүртэл
Зээл шийдвэрлэх хугацаа 1 цаг
Урьдчилгаа төлбөр 30 түүнээс дээш хувь 40 түүнээс дээш хувь
Даатгал Тээврийн хэрэгслийн даатгалд хамруулах
  Хүсэлт илгээх Хүсэлт илгээх

Бүрдүүлэх материал


  • Зээл хүсэгчийн 1% цээж зураг
  • Хорооны тодорхойлолт
  • Цахим иргэний үнэмлэх
  • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, НДДэвтэр, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ, гаалийн бичиг баримт, худалдах, худалдан авах гэрээ (ҮХХ бол лавлагааны хамт)

Зээлийн барьцаанд тавигдах шаардлага


  • Суудлын зориулалттай автомашин, микробус, бага оврын ачааны машин
  • Үйлдвэрлэснээс хойш 12 жил, Монголд импортлосноос хойш 3 жил дотор
  • Бэлэглэлийн гэрээгээр аваагүй байх.