Бизнесийн зээл

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөтгөхөөр олгодог зээлийн нөхцөл нь:


  Тогтвортой бизнес эрхлэгчид, ААН, байгууллагуудад Тогтвортой бизнес эрхлэгч хувь хүмүүст
Зээлийн бүтээгдэхүүн Бизнесийн зээл
Зээлийн хэмжээ 1.5 тэрбум төгрөг хүртэл 200 сая төгрөг хүртэл
Сарын хүү 3.3% - 3.7%
Барьцаа Автомашин, Орон сууц, Оффисын талбай, Зогсоол
Зээлийн хугацаа 24 сар хүртэл
Зээл шийдвэрлэх хугацаа 2-3 цагт
  Хүсэлт илгээх Хүсэлт илгээх

Бизнесийн зээлийн шугам

Зээлийн төлбөрөө хугацаанд нь төлдөг, эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт тогтмол шаардагддаг зээлдэгчиддээ зээлийн шугамын эрх нээж, санхүүжилтийн хамгийн таатай нөхцлүүдийг санал болгож байна.

 
Тогтвортой бизнес эрхлэгчид

Зээлийн бүтээгдэхүүн Бизнесийн зээлийн шугам
Зээлийн хэмжээ 1 тэрбум төгрөг хүртэл
Сарын хүү 2.8% - 3.5%
Барьцаа Автомашин, Орон сууц, Оффисын талбай, Зогсоол
Зээлийн хугацаа 24 сар хүртэл
Зээл шийдвэрлэх хугацаа 2-3 цагт
  Хүсэлт илгээх

Бүрдүүлэх материал

 • Зээл хүсэгчийн 1% цээж зураг
 • Цахим иргэний үнэмлэх
 • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ (ҮХХ бол лавлагааны хамт)
 • Хэрэв хуулийн этгээд бол нэмж гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.

Давуу тал

 • Ажлын байран дээр тань зохих судалгааг хийж гүйцэтгэнэ.
 • Холбогдох материалыг хүлээн авснаас хойш ажлын 2-3 цагийн дотор багтаан зээлийн шийдвэрийг гаргана.

Хөнгөлөлт урамшуулал

 • Зээлийн хүү буурах, хугацаа уртсах
 • Зээлийн хэмжээ нэмэгдэх
 • Байнгын эргэлтийн хөрөнгө хэрэгцээтэй бол зээлийн шугам нээж өгөх
 • Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх


Зээлийн гэрээний үүргээ хугацаанд нь биелүүлсэн харилцагчдад дээрхи урамшууллыг үзүүлэх боломжтой.