Хэрэглээний зээл

Иргэд болон ААН-үүдэд зориулсан энэхүү бүтээгдэхүүн нь автомашинаа барьцаалан санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах боломжийг олгож байна.  ЭНГИЙН ЗЭЭЛ ШУУРХАЙ ЗЭЭЛ
Зээлийн бүтээгдэхүүн Хэрэглээний зээл
Зээлийн хэмжээ 2.0 - 50.0 сая төгрөг хүртэл 2.0 - 50.0 сая төгрөг хүртэл
Сарын хүү 3.5% - 4.0% 4.0% - 4.5%
Унаж явах нөхцөлтэй 4.0% - 4.5% 5.0% - 5.5%
Зогсоолд тавих нөхцөлтэй
/Даатгуулах шаардлагагүй/
3.5% - 3.9% 4.5% - 4.9%
Oрлогын баталгаа
шаардана

шаардахгүй
Барьцаа Автомашин
Зээлийн хугацаа 12 сар хүртэл
Зээл шийдвэрлэх хугацаа 1 өдөр 1 цаг
  Хүсэлт илгээх Хүсэлт илгээх

Бүрдүүлэх материал

  • Зээл хүсэгчийн 1% цээж зураг
  • Хорооны тодорхойлолт
  • Цахим иргэний үнэмлэх
  • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, НДДэвтэр, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ, гаалийн бичиг баримт, худалдах, худалдан авах гэрээ (ҮХХ бол лавлагааны хамт)

Зээлийн барьцаанд тавигдах шаардлага

  • Суудлын зориулалттай автомашин, микробус, бага оврын ачааны машин
  • Үйлдвэрлэснээс хойш 12 жил, Монголд импортлосноос хойш 3 жил дотор
  • Бэлэглэлийн гэрээгээр аваагүй байх.