Зээлийн бүтээгдэхүүн

Бизнесийн зээл

1.5тэрбум
 • 1.5 тэрбум төгрөг хүртэл
 • Зээлийн хүү 3.3% - 3.7%
 • 2-3 цагт шийдвэрлэнэ
 • Хугацаа 24 сар
 • Барьцаа Автомашин, Орон сууц,
  Оффисын талбай, Зогсоол

Бизнесийн зээлийн шугам

1тэрбум
 • 1 тэрбум төгрөг хүртэл
 • Зээлийн хүү 2.8% - 3.5%
 • 2-3 цагт шийдвэрлэнэ
 • Хугацаа 24 сар
 • Тогтвортой бизнес эрхлэгчид

Автомашин барьцаалсан зээл

150сая
 • Хуучин автомашин 70 сая төгрөг хүртэл
 • Шинэ автомашин 150 сая төгрөг хүртэл
 • Зээлийн хүү 3.3% - 3.9%
 • 1 цагт шийдвэрлэнэ
 • Хугацаа 18 сар
 • Барьцаа Авто машин

Хэрэглээний зээл

50сая
 • 30 сая төгрөг хүртэл
 • Зээлийн хүү 3.5% - 4.0%
 • Шуурхай зээлийн хүү 4.0% - 4.5%
 • 1 өдөрт / шуурхай 1 цагт
 • Хугацаа 12 сар
 • Барьцаа Авто машин