Help
Calculate
FAQ
News
ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛИЙН АНГИЛАЛ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ
Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2021/09/17
ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛИЙН АНГИЛАЛ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

    Монголын хөрөнгийн биржийн "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам"-ын 20 дугаар зүйлийн 20.2-д заасныг үндэслэн гаргасан Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны 8-р сарын 30-ны өдрийн А/71 тоот тушаалын дагуу бүртгэлтэй хувьцаат компанийн үнэт цаасны ангиллыг шинэчлэн тогтоолоо.

  МХБ-ийн бүртгэлтэй компаниудаас үйл ажиллагаа, ашиг орлого, арилжааны идэвх, компанийн засаглалаараа тэргүүлэгч компаниудыг хамруулсан I дүгээр ангилалд “Инвескор ББСБ” ХК шинээр дэвшин орлоо.

http://mse.mn/mn/news/8853

Other news
 • General news • 2020/10/01

  “Investor NBFI” JSC aims to maintain the quality of its loan portfolio for the rest of the year.

 • General news • 2020/04/10

  “Invescore NBFI” JCS organized its regular shareholders meeting.

 • General news • 2021/4/28

  “Invescor NBFI” JSC has started the introduction of ISO 9001 International Standard.

 • General news • 2019/05/22

  Open securities introduction successfully completed.

 • General news • 2019/12/22

  Entrepreneur 2019: Awarded for best NBFI