Help
Calculate
FAQ
News
"ИНВЕСКОР БОНД” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ОЛОН НИЙТЭЭС 20 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙГ АМЖИЛТТАЙ ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЛЭЭ
Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2020.09.21
"ИНВЕСКОР БОНД” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ОЛОН НИЙТЭЭС 20 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙГ АМЖИЛТТАЙ ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЛЭЭ

"ИНВЕСКОР БОНД” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ОЛОН НИЙТЭЭС 20 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙГ АМЖИЛТТАЙ ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЛЭЭ

“Инвескор Бонд” хөтөлбөрийн 3-р транч буюу 6 тэрбум төгрөгийн өрийн хэрэгслийн анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалга 2021 оны 9 дүгээр сарын 13-15-ны өдрүүдэд амжилттай явагдаж дууссан бөгөөд 9 сарын 17-ны өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Хороо анхдагч зах зээлийн арилжааг амжилттай болсонд тооцож хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон байна. Ингэснээр 2021 оны 6 сараас эхлэн гурван транчид хуваагдан хэрэгжсэн бондын хөтөлбөрийн анхдагч зах зээл амжилттай дуусч “Инвескор ББСБ” ХК нь олон нийтээс нийт 20 тэрбум төгрөгийг 100% амжилттай татан төвлөрүүллээ. Уг бонд нь 100,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, хоёр жилийн хугацаатай, жилийн 13 хувийн хүүтэй бөгөөд сонирхсон хөрөнгө оруулагчид Монголын Хөрөнгийн Биржийн хоёрдогч зах зээлээс худалдаж авах боломжтой. Бидэнд итгэл хүлээлгэж хөрөнгө оруулсан эрхэм харилцагч нартаа баярлалаа.

Other news
 • General news • 2020/10/01

  “Investor NBFI” JSC aims to maintain the quality of its loan portfolio for the rest of the year.

 • General news • 2020/04/10

  “Invescore NBFI” JCS organized its regular shareholders meeting.

 • General news • 2021/4/28

  “Invescor NBFI” JSC has started the introduction of ISO 9001 International Standard.

 • General news • 2019/05/22

  Open securities introduction successfully completed.

 • General news • 2019/12/22

  Entrepreneur 2019: Awarded for best NBFI