Тусламж
Тооцоолох
Түгээмэл асуулт

2 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ ХҮРТЭЛ

БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ
Нэвтрэх

Автомашин худалдан авах зээл

2.0 сая - 170.0 сая төгрөг хүртэл

Хэрэглээний зээл

1.5 сая – 50 сая төгрөг хүртэл

Шуурхай зээл

1.5 сая – 50 сая төгрөг хүртэл

Бизнесийн зээл

2 тэрбум төгрөг хүртэл

Бизнесийн зээлийн шугам

30 сая – 2 тэрбум төгрөг хүртэл

Кредит карт

1.5 сая – 50 сая төгрөг хүртэл

Pocket

10 сая төгрөг хүртэл

ilease

Гадаадад буй Монголчуудад зориулсан лизингийн үйлчилгээ.

Цалингийн зээл

5 сая төгрөг хүртэл

Итгэлцэл

10 сая ба түүнээс дээш

Инвескор хувьцаа

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн хувьцаа

Инвескор бонд

Тогтмол эргэн төлөлт бүхий бонд

Инвескор aктив

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

INV

2020.09.20

128.99

Өмнөх өдрийн хаалтын ханш:

115.80

Дундаж хаалтын ханш:

115.80

Мэдээ мэдээлэл

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2021/4/28

“Инвескор ББСБ” ХК ISO 9001 олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүллээ.

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2021/4/28

“Инвескор ББСБ” ХК нь ногдол ашгаа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.