Тусламж
Тооцоолох
Түгээмэл асуулт

"А тогтвортой" үнэлгээг авлаа

Дэлгэрэнгүй
Нэвтрэх

Автомашин худалдан авах зээл

2.0 сая - 300.0 сая төгрөг хүртэл

Хэрэглээний зээл

1.5 сая – 50.0 сая төгрөг хүртэл

Шуурхай зээл

1.0 сая – 100.0 сая төгрөг хүртэл

Бизнесийн зээл

5.0сая - 2.0 тэрбум төгрөг хүртэл

Бизнесийн зээлийн шугам

30.0 сая – 2.0 тэрбум төгрөг хүртэл

Кредит карт

1.0 сая – 20.0 сая төгрөг хүртэл

Pocket App

10.0 сая төгрөг хүртэл

ilease

Гадаадад буй Монголчуудад зориулсан лизингийн үйлчилгээ.

Цалингийн зээл

5.0 сая төгрөг хүртэл

Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөр

30.0 сая хүртэлх

Итгэлцэл

1.0 сая ба түүнээс дээш

Инвескор хувьцаа

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн хувьцаа

Инвескор бонд

Тогтмол эргэн төлөлт бүхий бонд

Инвескор aктив

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

INV

2020.09.20

128.99

Өмнөх өдрийн хаалтын ханш:

115.80

Дундаж хаалтын ханш:

115.80

Мэдээ мэдээлэл

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2024.02.19

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2023/11/28

"Инвескор Бонд 2.0" нээлттэй бонд

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2023/11/27

Бондын үндсэн болон хүүгийн төлбөр

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2023/11/23

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн Эрсдэлийн Удирдлагын тогтолцоо – “Маш сайн” үнэлгээ авлаа.