Тусламж
Тооцоолох
Түгээмэл асуулт

ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ НАРТ

SMB хөтөлбөр
Нэвтрэх

Автомашин худалдан авах зээл

2.0 сая - 170.0 сая төгрөг хүртэл

Бизнесийн зээл

5.0сая - 2.0 тэрбум төгрөг хүртэл

Бизнесийн зээлийн шугам

30.0 сая – 2.0 тэрбум төгрөг хүртэл

Кредит карт

1.0 сая – 20.0 сая төгрөг хүртэл

SMB

150 сая төгрөг хүртэл

Alliance

Орон нутгийн ББСБ-уудыг дэмжих хөтөлбөр

ilease

Гадаадад буй Монголчуудад зориулсан лизингийн үйлчилгээ.

Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөр

30.0 сая хүртэлх

Итгэлцэл

1.0 сая ба түүнээс дээш

Инвескор хувьцаа

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн хувьцаа

Инвескор бонд

Тогтмол эргэн төлөлт бүхий бонд

Инвескор aктив

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

INV

2020.09.20

128.99

Өмнөх өдрийн хаалтын ханш:

115.80

Дундаж хаалтын ханш:

115.80

Мэдээ мэдээлэл

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2022/09/16

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК НЬ ОЛОН УЛСЫН РЕЙТИНГЭЭ “Α” БОЛГОН АХИУЛЛАА

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2022/12/05

“Инвескор Бонд 2.0 – Ухаалаг хөрөнгө оруулалт”

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 27 1-р сар 2023

Инвескор ББСБ ХК-ийн 2022 оны онцлох амжилт, үр дүн

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2023.03.03

EBRD & Invescore санхүүжилт авах гэрээнд гарын үсэг зурлаа