Тусламж
Тооцоолох
Түгээмэл асуулт
product-list
Автомашин худалдан авах зээл
Үйлчилгээ авах

2.0 сая - 170.0 сая төгрөг хүртэл

Бизнесс эрхлэгчдэд автомашин худалдан авахад нь зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

Хүү:

2.5% - 3.2% /Сарын/

Зээлийн хугацаа:

60 сар хүртэл

Шийдвэрлэх хугацаа:

2-3 цаг

 • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ, гаалийн бичиг баримт, худалдах, худалдан авах гэрээ
 • Худалдан авч буй автомашин (Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт барьцаа)
 • Урьдчилгаа 20% ба түүнээс дээш
Бизнесийн зээл
Үйлчилгээ авах

2 тэрбум төгрөг хүртэл

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөтгөх боломжийг олгож байна.

Хүү:

2.5% - 2.9% /Сарын/

Зээлийн хугацаа:

36 сар хүртэл

Шийдвэрлэх хугацаа:

2-3 цаг

 • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
 • Хэрэв хуулийн этгээд бол нэмж гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.
 • Автомашин
 • Орон сууц
 • Оффис
 • Үйлчилгээний талбай
 • Авто зогсоол
 • Хашаа байшин
 • Нээлттэй компанийн хувьцаа
 • Гэрчилгээтэй машин, механизм
 • Барьцаа хөрөнгө болон орлого хүрэлцэхүйц байх.
 • 6 болон түүнээс дээш сар үйл ажиллагаа явуулсан байх.
Бизнесийн зээлийн шугам
Үйлчилгээ авах

30 сая – 2 тэрбум төгрөг хүртэл

Зээлийн төлбөрөө хугацаанд нь төлдөг, эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт тогтмол шаардагддаг зээлдэгчдээ зээлийн шугамын эрх нээж, санхүүжилтийн хамгийн таатай нөхцлүүдийг санал болгож байна.

Хүү:

2.5% - 2.9% /Сарын/

Зээлийн хугацаа:

24 сар хүртэл

Шийдвэрлэх хугацаа:

2-3 цаг

 • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
 • Хэрэв хуулийн этгээд бол нэмж гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.
 • Автомашин
 • Орон сууц
 • Оффис
 • Үйлчилгээний талбай
 • Авто зогсоол
 • Хашаа байшин
 • Нээлттэй компанийн хувьцаа
 • Гэрчилгээтэй машин, механизм
 • Барьцаа хөрөнгө болон орлого хүрэлцэхүйц байх.
 • 6 болон түүнээс дээш сар үйл ажиллагаа явуулсан байх.
Кредит карт
Үйлчилгээ авах

1.5 сая – 50 сая төгрөг хүртэл

Таныг санхүүгийн эрх чөлөөнд хүргэх зээлийн эрхтэй карт.

Хүү:

3.5% /Сарын/

Зээлийн хугацаа:

36 сар хүртэл

Шийдвэрлэх хугацаа:

1 цаг

 • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
 • Орлого хүрэлцэхүйц байх

150 сая төгрөг хүртэл

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ үзүүлэгч иргэн байгууллагыг дэмжих хөтөлбөр.

Хүү:

2% - 2.5% /Сарын/

Зээлийн хугацаа:

60 сар хүртэл

 • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
 • Хэрэв хуулийн этгээд бол нэмж гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.
 • Автомашин
 • Орон сууц
 • Оффис, үйлчилгээний талбай
 • Гэрчилгээтэй машин, механизм
 • Зээлийн батлан даалт
 • Барьцаа хөрөнгө болон орлого хүрэлцэхүйц байх
 • 12 болон түүнээс дээш сар үйл ажиллагаа явуулсан байх
 • Байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ эрхэлдэг байх

Орон нутгийн ББСБ-уудыг дэмжих хөтөлбөр

Орон нутгийн ББСБ-уудад зээлийн эх үүсвэр олгох болон үйл ажиллагаа явуулахад учирч буй бүхий л хүндрэл, бэрхшээлд туслаж, хөгжих боломж олгох хөтөлбөр.

Хүү:

2.2% - 2.5% /Сарын/

Зээлийн хугацаа:

36 сар хүртэл

Шийдвэрлэх хугацаа:

1-2 өдөр

 • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
 • Хэрэв хуулийн этгээд бол нэмж гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.
 • Автомашин
 • Орон сууц
 • Оффис, үйлчилгээний талбай
 • Хэвийн зээлийн багц
 • Зээлийн батлан даалт
 • Барьцаа хөрөнгө болон орлого хүрэлцэхүйц байх
 • 6 болон түүнээс дээш сар үйл ажиллагаа явуулсан байх.

Гадаадад буй Монголчуудад зориулсан лизингийн үйлчилгээ.

Гадаадад оршин сууж буй иргэдэд орон сууц, автомашин, хүнд машин механизм болон бусад тоног төхөөрөмжийн худалдаа, санхүүгийн түрээс найдвартай, түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага.

Хүү:

Уян хатан

Зээлийн хугацаа:

Уян хатан

 • iLease.mn сайтаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
 • iLease.mn сайтаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөр
Үйлчилгээ авах

30 сая хүртэлх

Инвескор ББСБ ХК, Риотинто Монгол ХХК хамтран жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хамтарсан хөтөлбөр.

Хүү:

0.4 /Сарын/

Зээлийн хугацаа:

24 сар

Шийдвэрлэх хугацаа:

72 цаг

 • Эрхэлдэг бизнесийн танилцуулга;
 • Иргэний үнэмлэх /ААН гэрчилгээ, дүрэм/;
 • Бизнес төлөвлөгөө эсвэл зээлийн зарцуулалт үр ашгийн тооцоо санхүүжилт авахтай холбоотой гэрээ, хэлцэл, баримтууд;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, лиценз, холбогдох баримтууд;
 • Орлого, зарлагыг нотлох баримтууд;
 • Сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн тайлан, тайлантай холбоотой тодруулгай тайлангууд;
 • Зээлийн барьцаанд барьцаалах хөрөнгийн гэрчилгээ, лавлагаа;
 • Сүүлийн 2 жил доторх банк болон бусад санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, зээлийн дансны хуулга.
 • Автомашин
 • Орон сууц
 • Оффис
 • Үйлчилгээний талбай
 • Авто зогсоол
 • Хашаа байшин
 • Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Улаанбаатар хотын харьяалалтай иргэн, аж ахуйн нэгж байх. 
 • Зээл төлөх орлогын эх үүсвэрийг бүрдүүлж буй бизнесийг сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх боломжтой байх.
 • Зээл хүсэгчийн бизнесийн үйл ажиллагаа нь байгаль орчин, хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд ноцтой эрсдэл учруулахааргүй байх
 • Инвескороос тогтоосон санхүүгийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байх. 
 • Зээлийн барьцаа хөрөнгийн шаардлагыг хангасан байх.
 • Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаагаар банк болон бусад банк, банк бус санхүүгийн байгууллагаас авсан үлдэгдэлтэй зээлүүдийн ангилал хэвийн байх
 • Бизнесийн онцлогоос хамаарсан бусад шаардлага хангасан байх. 

Дэмжих бизнесийн чиглэл:

 • Импортыг орлох дотоодын бүтээгдэхүүний бизнес
 • Байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүний бизнес
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бизнес
 • Өрх толгойлсон эцэг, эхийн бизнес

Хориглосон бизнесийн чиглэл:

 • Уул уурхай, байгаль орчинд хор хөнөөлтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, худалдаалагч
 • Архи, пиво согтууруулах ундаа үйлдвэрлэгч, худалдаалагч
 • Тамхи, мансууруулах бодис үйлдвэрлэгч, худалдаалагч
 • Бооцоот болон мөрийтэй тоглоомын үйлчилгээ үзүүлэгч