Тусламж
Тооцоолох
Түгээмэл асуулт

2 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ ХҮРТЭЛ

БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ
Нэвтрэх

Автомашин худалдан авах зээл

2.0 сая - 300.0 сая төгрөг хүртэл

Хэрэглээний зээл

1.5 сая – 50.0 сая төгрөг хүртэл

Шуурхай зээл

1.0 сая – 100.0 сая төгрөг хүртэл

Бизнесийн зээл

5.0сая - 2.0 тэрбум төгрөг хүртэл

Бизнесийн зээлийн шугам

30.0 сая – 2.0 тэрбум төгрөг хүртэл

Кредит карт

1.0 сая – 20.0 сая төгрөг хүртэл

Pocket

10.0 сая төгрөг хүртэл

ilease

Гадаадад буй Монголчуудад зориулсан лизингийн үйлчилгээ.

Цалингийн зээл

5.0 сая төгрөг хүртэл

Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөр

30.0 сая хүртэлх

Итгэлцэл

1.0 сая ба түүнээс дээш

Инвескор хувьцаа

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн хувьцаа

Инвескор бонд

Тогтмол эргэн төлөлт бүхий бонд

Инвескор aктив

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

INV

2020.09.20

128.99

Өмнөх өдрийн хаалтын ханш:

115.80

Дундаж хаалтын ханш:

115.80

Мэдээ мэдээлэл

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2022/09/16

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК НЬ ОЛОН УЛСЫН РЕЙТИНГЭЭ “Α” БОЛГОН АХИУЛЛАА

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2022/12/05

“Инвескор Бонд 2.0 – Ухаалаг хөрөнгө оруулалт”

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 27 1-р сар 2023

Инвескор ББСБ ХК-ийн 2022 оны онцлох амжилт, үр дүн

Ерөнхий мэдээ мэдээлэл • 2023.03.03

EBRD & Invescore санхүүжилт авах гэрээнд гарын үсэг зурлаа