Зээлийн хүсэлт илгээх
Зээлийн тооцоолуур
Итгэлцлийн тооцоолуур
Кредит карт захиалгын хүсэлт
Хэрэглэгчийн булан
Фэйсбүүк хуудастай холбогдох
Санхүүгийн үйлчилгээ
Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ
  • Жижиг дунд бизнесүүдэд зориулсан санхүүгийн удирдлагын зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
  • Татварын болон санхүүгийн тайлан тэнцэл гаргах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн журам боловсруулах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
  • Татвар ба нийгмийн даатгалын шимтгэлийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ
  • Гадны компанийн Монголын зах зээлд нэвтрэхэд шаардлагатай зах зээл, үнэ, харилцагчийн судалгаа шинжилгээ хийх
  • Хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
Факторингийн үйлчилгээ

3 сар хүртэлх хугацаатай авлагыг санхүүжүүлэх үйлчилгээ үзүүлж байна.

Төлбөрийн баталгаа гаргах үйлчилгээ

Хувь хүн, ААН-ууд тендерт оролцох, банкнаас зээл авах, төсөл хөтөлбөрт хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Банк бус санхүүгийн байгууллагаас төлбөрийн баталгаа гаргах үйлчилгээг үзүүлж байна.

© 2021 Инвескор Санхүүгийн байгууллага. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.