Зээлийн хүсэлт илгээх
Зээлийн тооцоолуур
Кредит карт захиалгын хүсэлт
Хэрэглэгчийн булан
Фэйсбүүк хуудастай холбогдох
Итгэлцлийн бүтээгдэхүүн
Хугацаа: 12 сараас дээш
Иргэд болон ААН-үүдэд зориулсан хугацаатай хадгаламж үүсгэх боломжийг санал болгож байна
Төгрөгийн итгэлцэл

Жилийн хүү:  16%-18%

Ам.доллар, иений итгэлцэл Жилийн хүү:  7%-8%
Төгрөгийн даатгагдсан итгэлцэл Жилийн хүү:  14%-16%
Ам.доллар, иений даатгагдсан итгэлцэл

Жилийн хүү:  5%-6%

Зээлийн бүтээгдэхүүн

Хэрэглээний зээл
1.5 - 50.0 сая төгрөг хүртэл
Иргэд болон ААН-үүдэд зориулсан энэхүү бүтээгдэхүүнээрээ та бүхэнд автомашинаа барьцаалан санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах боломжийг олгож байна.
Дэлгэрэнгүй

Автомашин худалдан авах зээл
170 сая төгрөг хүртэл
Иргэд болон ААН-үүдэд автомашин худалдан авахад нь зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй

Бизнесийн
зээл
2.0 тэрбум төгрөг хүртэл
Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөтгөх боломжийг олгож байна.
Дэлгэрэнгүй

Бизнесийн зээлийн шугам
2.0 тэрбум төгрөг хүртэл
Зээлийн төлбөрөө хугацаанд нь төлдөг, эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт тогтмол шаардагддаг зээлдэгчиддээ зээлийн шугамын эрх нээж, санхүүжилтийн хамгийн таатай нөхцлүүдийг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй

Итгэлцлийн бүтээгдэхүүн
Хугацаа: 12 сараас дээш
Иргэд болон ААН-үүдэд зориулсан хугацаатай хадгаламж үүсгэх боломжийг санал болгож байна
Дэлгэрэнгүй
© 2019 Инвескор Санхүүгийн байгууллага. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.