Зээлийн хүсэлт илгээх
Зээлийн тооцоолуур
Кредит карт захиалгын хүсэлт
Хэрэглэгчийн булан
Фэйсбүүк хуудастай холбогдох
Зээлийн бүтээгдэхүүн

Хэрэглээний зээл
1.5 - 50.0 сая төгрөг хүртэл
Иргэд болон ААН-үүдэд зориулсан энэхүү бүтээгдэхүүнээрээ та бүхэнд автомашинаа барьцаалан санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах боломжийг олгож байна.
Дэлгэрэнгүй

Автомашин худалдан авах зээл
170 сая төгрөг хүртэл
Иргэд болон ААН-үүдэд автомашин худалдан авахад нь зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй

Бизнесийн
зээл
2.0 тэрбум төгрөг хүртэл
Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөтгөх боломжийг олгож байна.
Дэлгэрэнгүй

Бизнесийн зээлийн шугам
2.0 тэрбум төгрөг хүртэл
Зээлийн төлбөрөө хугацаанд нь төлдөг, эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт тогтмол шаардагддаг зээлдэгчиддээ зээлийн шугамын эрх нээж, санхүүжилтийн хамгийн таатай нөхцлүүдийг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн
зээл
2.0 тэрбум төгрөг хүртэл
Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөтгөх боломжийг олгож байна.
Зээлийн нөхцөл Зээлийн хэмжээ 2 тэрбум төгрөг хүртэл
Сарын хүү 2.8% - 3.4% (Урамшуулалт хүү)
Барьцаа Автомашин, Орон сууц, Оффисын талбай, Зогсоол, Гэрчилгээтэй тоног төхөөрөмж, Хашаа байшин, Нээлттэй компанийн хувьцаа
Зээлийн хугацаа 36 сар хүртэл
Зээл шийдвэрлэх хугацаа 2-3 цаг
Бүрдүүлэх материал
  • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
  • Хэрэв хуулийн этгээд бол нэмж гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.
Давуу тал
  • Ажлын байран дээр тань зохих судалгааг хийж гүйцэтгэнэ.
  • Холбогдох материалыг хүлээн авснаас хойш ажлын 2-3 цагийн дотор багтаан зээлийн шийдвэрийг гаргана.

Хөнгөлөлт урамшуулал
(Зээлийн гэрээний үүргээ хугацаанд нь биелүүлсэн харилцагчдад)

  • Зээлийн хүү буурах, хугацаа уртсах
  • Зээлийн хэмжээ нэмэгдэх
  • Байнгын эргэлтийн хөрөнгө хэрэгцээтэй бол зээлийн шугам нээж өгөх
  • Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх
© 2019 Инвескор Санхүүгийн байгууллага. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.