Зээлийн хүсэлт илгээх
Зээлийн тооцоолуур
Итгэлцлийн тооцоолуур
Кредит карт захиалгын хүсэлт
Хэрэглэгчийн булан
Фэйсбүүк хуудастай холбогдох
Бизнесийн зээлийн шугам
2.0 тэрбум төгрөг хүртэл
Зээлийн төлбөрөө хугацаанд нь төлдөг, эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт тогтмол шаардагддаг зээлдэгчиддээ зээлийн шугамын эрх нээж, санхүүжилтийн хамгийн таатай нөхцлүүдийг санал болгож байна.
Зээлийн нөхцөл Зээлийн хэмжээ 30.0 сая - 2.0 тэрбум төгрөг хүртэл
Сарын хүү 2.8%
Барьцаа Автомашин, Орон сууц, Оффисын талбай, Зогсоол, Гэрчилгээтэй тоног төхөөрөмж, Хашаа байшин, Нээлттэй компанийн хувьцаа
Зээлийн хугацаа 24 сар хүртэл
Зээл шийдвэрлэх хугацаа 2-3 цаг
Бүрдүүлэх материал
  • Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр)
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
  • Хэрэв хуулийн этгээд бол нэмж гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.
Давуу тал
  • Ажлын байран дээр тань зохих судалгааг хийж гүйцэтгэнэ.
  • Холбогдох материалыг хүлээн авснаас хойш ажлын 2-3 цагийн дотор багтаан зээлийн шийдвэрийг гаргана.
Хөнгөлөлт урамшуулал
(Зээлийн гэрээний үүргээ хугацаанд нь биелүүлсэн харилцагчдад)
  • Зээлийн хүү буурах, хугацаа уртсах
  • Зээлийн хэмжээ нэмэгдэх
  • Байнгын эргэлтийн хөрөнгө хэрэгцээтэй бол зээлийн шугам нээж өгөх
  • Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх
Зээлийн бүтээгдэхүүн

Хэрэглээний зээл
1.5 сая - 50.0 сая төгрөг
Иргэд болон ААН-үүдэд зориулсан энэхүү бүтээгдэхүүнээрээ та бүхэнд автомашинаа барьцаалан санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах боломжийг олгож байна.
Дэлгэрэнгүй

Автомашин худалдан авах зээл
170.0 сая төгрөг хүртэл
Иргэд болон ААН-үүдэд автомашин худалдан авахад нь зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй

Бизнесийн
зээл
2.0 тэрбум төгрөг хүртэл
Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөтгөх боломжийг олгож байна.
Дэлгэрэнгүй

Бизнесийн зээлийн шугам
2.0 тэрбум төгрөг хүртэл
Зээлийн төлбөрөө хугацаанд нь төлдөг, эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт тогтмол шаардагддаг зээлдэгчиддээ зээлийн шугамын эрх нээж, санхүүжилтийн хамгийн таатай нөхцлүүдийг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй

Итгэлцэл (Хуримтлал)-ийн үйлчилгээ
10.0 сая төгрөгөөс дээш
Иргэд болон ААН-үүдэд зориулсан хугацаатай хуримтлал үүсгэх боломжийг санал болгож байна
Дэлгэрэнгүй

Шуурхай зээл
50.0 сая төгрөг хүртэл
1 цагийн дотор таны зээлийг шуурхай шийдвэрлэх боломжтой.
Дэлгэрэнгүй
© 2021 Инвескор Санхүүгийн байгууллага. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.