Нээлттэй ажлын байр
Star

Инвескор ямар ажилтан эрэлхийлдэг вэ?

Star

Өндөр ёс зүйтэй, хариуцлагатай

Star

Олон төрлийн сорилтыг давах, асуудлыг шийдвэрлэх гал эрмэлзлэлтэй

Star

Олон улсын компани болоход хувь нэмрээ оруулж, хамтдаа өсөн дэвших хүсэл тэмүүлэлтэй таныг бид хайж байна.

Сонгон шалгаруулалтын үе шатууд
1-р шат
СV хүлээн авах

CV screening шат

2-р шат

Ажлын байрны шаардлага хангасан бол 1-2 удаагийн ярилцлага

3-р шат
Шаардлагатай тохиолдолд:

• Мэргэжлийн шалгалт
• Зан төлвийн тест
• Нэмэлт даалгавар

4-р шат

Ажлын санал өгөх

Инвескорт дараах 12 чиглэлээр ~30 өөр төрлийн ажлын байранд ажиллаж, туршлага хуримтлуулах боломжтой.
Star
Санхүүгийн удирдлага
Star
Борлуулалт, харилцагчийн үйлчилгээ
Star
Эдийн засаг
Star
Мэдээллийн технологи
Star
Нягтлан бодох бүртгэл
Star
Хүний нөөц
Star
Бизнес, хамтын ажиллагаа
Star
Дотоод Аудит
Star
Маркетинг
Star
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
Star
Хууль, Эрсдэлийн удирдлага, хяналт шинжилгээ
Star
Үйл ажиллагаа
Нээлттэй ажлын байр
Star
Star
Star
Star